Ordinačné hodiny

 

Pondelok:

06.3017.00h

 

Utorok:

06.30 15.00h

 

Streda:  

06.30 14.00h

 

Štvrtok:

06.30 – 08.30h

  odbery nerobíme 

 

Piatok:

06.3013.00h

 

O R G A N I Z Á C I A  P R Á C E  A M B U L A N C I E :

 

odbery a bezkontaktná starostlivosť:    06.30 - 08.30

kontaktné vybavenie pacientov:          08.30 - 12.30

štvrtok: 07.00 -08.00

ostatná a bezkontaktná starostlivosť:  od 12.30 hod.

 

predpis liekov, správa pre lekára

(príde Vám mail od lekára o vybavení Vašej požiadavky)

https://napislekarovi.sk/

 

!NA VYŠETRENIE SA OBJEDNAJ TU!

Ak prídete na ambulanciu bez objednania vytlačte si časenku!

POZOR!

Pacientov bez objednania a bez časenky vybavíme len do limitu

bezpečného poskytnutia zdravotnej starostlivosti.

 

Kontaktné vyšetrenie jedného pacienta =  jedna časenka = 10min.

Počet vydaných časeniek: denne 24, vo štvrtok: 6 časeniek.

 

Telefón: 052/436 94 27, lekár: 0903 750 974, sestra: 0911 750 974

Ak Vám telefón v pracovnej dobe nezdvihneme,

nechajte odkaz od 07.00 do 09.00h (vo štvrtok 07.00 -08.00h).

Každý odkaz vybavíme, buďte v ten deň na telefóne

 

Fond týždenného pracovného času a nadčasy mimo ordinačných hodín sú vyhradené aj na prevádzkový manažment ambulancie a vzdelávanie.

Moderná čakáreň

https: www.ecasenka.sk

 

          v čakárni:

- vytlač si poradový lístok

- pošli sms s kódom lístka

- využi svoj voľný čas            nemusíš čakať v čakárni

- sms Ťa privolá 20 min. pred

  tým ako prídeš na rad

 

  doma a/alebo v práci:

- choď na www.ecasenka.sk

- zaraď sa do poradia

- e-časenka Ťa privolá

- e-recept po spustení  

  sysému e-zdravia

 

na odbery objednávame!

- kontrolné a predoperačné

  06.30h a násl.spracovanie

- pri preventívnej prehliadke

  06.30h a násl.spracovanie

- ak nie ste objednaný/á krv

  Vám zoberieme, len ako to

  dovolia kapacitné možnosti

  ambulancie

- na žiadosť špecialistov len

  s vypísanou žiadankou na

  laboratórne vyšetrenie

 

KOMUNIKUJEME aj MAILOM

https://napislekarovi.sk/

- informujeme o výsledkoch

- vybavujeme požiadavky        pacientov bezkontaktne

- predpis liekov, kontroly PN

 

Telefón: 052/436 94 27

Ak Vám telefón v pracovnej dobe nezdvihneme, nechajte odkaz od 07.00 do 09.00h (vo štvrtok 07.00 -08.00h).

Každý odkaz vybavíme, buďte v ten deň na telefóne!

Made with Namu6