Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých Promeda

O R G A N I Z Á C I A  P R Á C E  A M B U L A N C I E :

 

odbery a bezkontaktná starostlivosť:    06.30 - 08.30

kontaktné vybavenie pacientov:          08.30 - 12.30

štvrtok: 07.00 -08.00

ostatná a bezkontaktná starostlivosť:  od 12.30 hod.

 

!NA VYŠETRENIE SA VIEŠ OBJEDNAŤ AJ TU!

 

využívajte predpis liekov cez internet:

https://www.ecasenka.sk/

s poplatkom 1,-EUR v pracovnej dobe

(príde Vám sms o vybavení Vašej požiadavky)

 

alebo bezplatne do 48 hodín

https://napislekarovi.sk/

komunikuj s lekárom, alebo žiadaj predpis liekov

(príde Vám mail od lekára o vybavení Vašej požiadavky)

na poslanie príloh použi mail:

a83493@napislekarovi.sk

(pdf., obrázky, scany prep.správy, odborné nálezy a iné)

 

PREVENTÍVNE PREHLIADKY

riadna periodicita, vyšší štandard a využitie EKG diagnostiky, ABI,

pulzný oxymeter, skríningové programy, bifázický defibrilátor

 

PRACOVNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA

oprávnenie UVZ SR č.OPPL/4089/10230/2015

 

POZOR!

Pri zhoršovaní epidemickej situácie sa kontaktné vybavovanie pacientov skracuje z dôvodu bezpečnosti poskytovania zdravotnej starostlovosti a časovej náročnosti vybavovania COVID pozitívnych pacientov !

 

DBÁME NA BEZPEČNÉ POSKYTOVANIE ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI

 

Všetci pacienti s teplotou, alebo s podozrením na COVID infekciu

sa musia objednať - najlepšie telefonicky: 052/436 94 27,

prípadne najmenej 24h vopred v pracovný deň na:

https://napislekarovi.sk/

Objednanie musíte mať potvrdené telefonátom lekára, alebo sestry.

 

TOTO JE VŠETKO ČO  POTREBUJTE VEDIEŤ O COVID:

prehľadne spracovaných 29 tém v posteroch a zvuku

 

PODPORUJEME OČKOVANIE proti COVID-19!

 

https://korona.gov.sk/

objednanie na testovanie, e-hranica, očkovanie, PN-ka - hlásenie na SP,

aktuálne opatrenia, cestovanie, čo robiť keď som COVID pozitívny

 

Vážení priatelia,

 

Výchova každého z nás k aktívnemu prístupu ku svojmu zdraviu, je výchovou ku spôsobilosti vytvárať zdravé sociálne väzby

(rodina, priatela, kolegovia, verejné autority).

 

Praktický pohľad do medzisektorových vzťahov v spoločnosti?

Sami si akiste vytvoríte názor na riešenia, ktoré sú mimochodom známe vo všetkých dobrých  učebniciach ekonómie, práva a sociológie.

    A K T U A L I T Y

D O V O L E N K A :

podľa zverejneného

rozpisu neprítomnosti

 

ZASTUPOVANIE:

zastupuje Dr.Sorokáč

(nad lekárňou Ľubka)

052/45 23 150

 

VIPTel

TELEFÓNNA ÚSTREDŇA:

  ambulancia:

052/436 94 27

lekár: 0903 750 974

sestra: 0911 750 974

- predpis liekov

- objednávanie

-  konzultácie

 

1. vždy  sa nám  dovoláte

2. zanechajte nám  odkaz

3. každý odkaz  vybavíme

4. riaďte sa pokynmi hlášok

5. prosíme o pochopenie že predovšetkým pracujeme až potom telefonujeme :)

 

KEDY VOLAŤ ZÁCHRANKU?

pri úraze, náhlej bolesti hlavy, hrudníka, brucha, dolných končatín,

dusení a závrati

len vtedy volajte 112/155

 

KARANTÉNA PN-ka ?

https://napislekarovi.sk/a83493/60

1.over svoju totožnosť

(mail, alebo telefón)

2.vyplň nastavený formulár

3.počkaj na mail o vybavení

Rešpektujte pokyny verejných autorít proti šíreniu COVID-19 !!

 

OČKUJEME PROTI CHRÍPKE

Každý rok 01.10. - 31.12.

 

Po 30.októbri očkujeme podľa dostupnosti vakcín.

Príďte včas.

 

Očkujeme všetkých záujemcov o očkovanie proti chrípke.

 

Boh, alebo peniaze?

Učiť sa a nerozmýšľať je strata času,

ale rozmýšľať a neučiť sa je nebezpečné.

(Konfucius)

Made with Namu6