Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých Promeda

 

NESTRÁCAJTE ČAS ČAKAÍM

...a objednajte sa aj z domu/práce cez internet

https://www.ecasenka.sk/

 

ODBERY OBJEDNÁVAME

1. kontrolné a predoperačné odbery 06.30 - 07.00

2. odbery pri preventívnej prehliadke 07.15 - 07.45

Objedná Vás sestra, alebo lekár podľa indikácie k odberu.

Bez objednania Vám krv zoberieme len ak to dovolí kapacita ambulancie

 

PREVENTÍVNE PREHLIADKY

riadna periodicita, vyšší štandard a využitie EKG diagnostiky, ABI, vitalograf, pulzný oxymeter, doppler BIDOP, skríningové programy, bifázický defibrilátor

 

PRACOVNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA

oprávnenie UVZ SR č.OPPL/4089/10230/2015

 

AKREDITOVANÉ VÝUČBOVÉ PRACOVISKO

v odbore všeobecné lekárstvo

Vážení priatelia,

 

Výchova každého z nás k aktívnemu prístupu ku svojmu zdraviu, je výchovou ku spôsobilosti vytvárať zdravé sociálne väzby

(rodina, priatela, kolegovia, verejné autority).

 

Praktický pohľad do medzisektorových vzťahov v spoločnosti?

Sami si akiste vytvoríte názor na riešenia, ktoré sú mimochodom známe vo všetkých dobrých  učebniciach ekonómie, práva a sociológie.

    A K T U A L I T Y

ZASTUPOVANIE:

od 01.01.2018 nás podľa zverejneného rozpisu

neprítomnosti

zastupuje Dr.Sorokáč

(nad lekárňou Ľubka)

 

Prosíme o rešpektovanie ordinačných hodín.

Pracujeme aj mimo ordinačných hodín,

včítane nadčasov.

 

OČKUJEME PROTI CHRÍPKE

Každý rok 01.10. - 31.12.

 

Po 30.októbri očkujeme podľa dostupnosti vakcín.

Príďte včas.

 

Očkujeme všetkých záujemcov o očkovanie proti chrípke.

 

Boh, alebo peniaze?

Učiť sa a nerozmýšľať je strata času,

ale rozmýšľať a neučiť sa je nebezpečné.

(Konfucius)

Made with Namu6